The transparent charity interface

The aim of Charity Alfa to make donation transparent, simple and easy to follow, from the beginnings. Basically, a none-privacy blockchain can be a good basis for such a traceable tokenized fundraising system.
Account names used on the EOS network make the name of the account easy to remember so you don’t have to bother with public keys. Thus an EOS account name, created by a charity can accurately reflect which organization’s account is that.
Of course, this is just an easing and nothing extra special.
The token of the Charity Alfa system is the CRG token, performing multiple functions (you can find more info about it in other articles). Here we can say that from the donor side, the CRG token embodies the charitable goals and organizations.
EOS, as a major crypto currency, is included in the system as an instantly convertible asset (you can change it into USD, EUR, etc.)

Charity Alfa Transparent Donation Interface

In the Charity Alfa System, donations can be sent to the recipient in EOS for EOS donation addresses created for charity organizations or support purposes.After receiving the donation, the system rewards the donor with CRG tokens (the gift token of the Charity Alfa system).
In this case, the CRG tokens are returned to the donor’s account as a reward for the real cash donation.
The CRG liquidity of the Charity Alfa Donation System  is provided by the Charity Alfa Market, but the traditional donor does not need to know the operation of the Charity Alfa Market in order to make donations.Outside the Charity Alfa Market, CRG tokens would be available, and can be exchanged from the end of 2019 on external crypto currency exchanges.

Of course, traceability and transparency are a lot of work to do, and the organizations need to be able to pay for the essential assets they need for their charity organization, for example, by using EOS crypto currency.
To do this, Charity Alfa itself is a small point in the world, but we believe that an initiative and implementation can greatly boost the modernization of the donation world.

Az átlátható adományozó felület

A Charity Alfa kezdetektől, alapvető célkitűzése, hogy az adományozás átlátható, egyszerű és követhető is legyen. Alapvetően egy none-privacy blockchain egy jó alapja lehet egy ilyen követhető tokenizált adománygyűjtő rendszernek.

Az EOS hálózaton használt számlanevek alapvetően könnyen megjegyezhetővé teszik az adott számla nevét így nem kell publikus kulcsokkal bajlódni. Ezáltal egy-egy jótékonysági szervezet által létrehozott EOS account name hitelesen tükrözheti, hogy az melyik szervezetnek a számlája. Ez persze csak egy könnyítés amiben semmi extra nincs alapvetően.

A Charity Alfa rendszer tokenje a CRG token, több feladatot, funkciót lát el, de ennek részletezése külön kifejtésekben található, itt egyszerűen fogalmazhatunk úgy, hogy az adományozói oldalról a CRG token a jótékonysági célokat, szervezeteket testesíti meg. Az EOS, mint alap kriptó deviza, egy azonnal valós pénzre váltható eszközként szerepel a rendszerben. (váltható bármibe dollárba, euróba stb.)

Charity Alfa Transparent Donation Interface

A Charity Alfa rendszerben a szervezetek, vagy támogatási célok részére, létrehozott EOS adomány címekre EOS kripto devizában küldött adományokat lehet küldeni a címzettnek. Az adomány beérkezését követően a rendszer azt a Charity Alfa rendszer tokenjével azaz ajándék CRG tokenekkel jutalmazza. A CRG tokenek ebben az esetben a valós pénzbeli adományozás jutalmául érkeznek az adományozó számlájára vissza.

A Charity Alfa donációs rendszer CRG likviditását a Charity Alfa Market rendszere biztosítja, de a hagyományos adományozónak nem szükséges ismernie a Charity Alfa Market működését ahhoz, hogy adományokat juttasson célba.

A Charity Alfa Marketen kívül a CRG tokenek elérhetőek, válthatóak lesznek 2019 év végétől külső kriptó deviza tőzsdéken, váltókon is.

Természetesen a követhetőség, átláthatóság megvalósítása ezen túl rengeteg munka még, és ehhez az is kell hogy a szervezetek a jótékonysági működésükhöz szükséges alapvető javakat EOS kriptó devizával is tudják például fizetni. Ehhez a Charity Alfa önmagában még egy kis pont a világban, de hiszünk abban, hogy egy kezdeményezés és megvalósítás sokat lendíthet az adományozás világának modernizálásban.